Burnout

Wat is een Burnout?

Burnout is een term die vaak wordt genoemd in een adem met (werk)stress en overspanning. Maar wat betekent de term Burnout nou eigenlijk? En wat doet dit met lichaam en geest? Een nog belangrijkere vraag is; wat kan de psychosomatische fysiotherapeut voor je betekenen?

In Nederland komt een Burnout komt erg vaak voor. In 2014 was dit nog ruim 14% van alle werkende Nederlanders. Dat is 1 op de 7 Nederlanders. En dit aantal is groeiende.
Een burnout is een aandoening, waarbij men overspannen is voor tenminste 6 maand.

 

De oorzaak

De oorzaak van deze overspannenheid die leidt tot een burnout is ‘langdurige stress’ naar aanleiding van emotionele overbelasting.
Stress op zichzelf is belangrijk om te kunnen functioneren, het maakt je bijvoorbeeld alert om te presteren op het werk of sneller te kunnen werken. Maar stress kost het lichaam ook energie en wanneer stress langdurig aanhoudt kost dit het lichaam te veel energie en raak je uitgeput. Je bent over je grens heen gegaan waarbij geen ‘rust’ meer wordt gevonden en je raakt overbelast.

Overbelasting kan bijvoorbeeld bewerkstelligd worden door gebeurtenissen op het werk zoals; een hoge werkdruk, slechte werksfeer, beperkte controle mogelijkheden of lage beloning.
Andere risicofactoren die kunnen bijdragen zijn; perfectionistisch zijn, geen nee durven zeggen, meer doen dan je kan, het constant bewijzen van jezelf naar anderen toe of nog harder werken bij tegenslagen.

Een Burnout zorgt er uiteindelijk voor dat je weinig tot geen energie meer hebt om werk te verrichten. Je bent opgebrand of ‘burned-out’. Dit gaat gepaard met veel (lichamelijke) klachten.

De klachten

 • Moeheid/ gevoel van uitputting
 • Slecht slapen
 • Geen plezier in het werk
 • Piekeren
 • Hoofdpijn en nekpijn (hyperlinks wanneer die pagina’s er zijn)
 • Verlies van eetlust
 • Gespannen zijn
 • Prikkelbaarheid
 • Zich gejaagd voelen
 • Concentratie problemen en/of vergeetachtigheid
 • Niet tegen drukte kunnen

Wanneer een burnout is geconstateerd door de huisarts of bedrijfsarts, dan kan de psychosomatische fysiotherapeut helpen bij jouw klachten.
De psychosomatische fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van lichaamsklachten die behoren bij de burnout. Je wordt geholpen bij het herkennen van lichaamssignalen om hierdoor op een juiste manier te reageren en hiermee klachten te verminderen of te voorkomen.
Uiteindelijk ben je samen met de therapeut op zoek naar de juiste balans waarbij de spanning en ontspanning in evenwicht zijn. Met als uiteindelijke doel het werk weer te hervatten op een manier waar het voor u weer prettiger is om naar het werk toe te gaan.

 

Contact en informatie

Inter-fysio is gespecialiseerd in de behandeling van burnout in Groningen, Hoogezand en Oosterwolde. Behandeling richt zich onder andere op het herkennen van vroege stress signalen en hoe je hier dan adequaat actie op kan ondernemen.Bang dat het zweverig wordt? Dat is het absoluut niet, het gaat over grenzen aanvoelen en aangeven, lichamelijke en mentale stress signalen op merken en daar vervolgens iets mee doen (of juist niet).

Bij vragen neem gerust met ons contact op via: info@inter-fysio.nl of 050-2110966