Psychosomatiek

Psychosomatiek kijkt naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving. De psychosomatische fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress, en klachten als pijn en vermoeidheid waarvoor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden. Vaak is er dan sprake van ‘psychosomatische klachten’: lichamelijke klachten waarbij psychische en sociale factoren een rol spelen.

Psychosomatische klachten kunnen zich bijvoorbeeld uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst.

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Hij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder uw leef- en werkomstandigheden.

Voor de behandeling van psychosomatische klachten is soms samenwerking met andere deskundigen nodig. De psychosomatisch fysiotherapeut van inter-fysio werkt –met uw toestemming – samen met de verwijzend arts, een psycholoog, een bedrijfsarts of andere zorgverleners.

Vergoeding
Inter-fysio heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Heeft u een aanvullende verzekering met fysiotherapie dekking? Dan krijgt u uw behandelkosten vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Dit kunt u controleren op de website van uw zorgverzekeraar.

Locaties
Inter-fysio biedt psychosomatiek op verschillende locaties in Noord-Nederland. Kijk voor meer informatie over onze locaties onder Contact.